متن آهنگ بسطام بی معرفت

 

من ذوق میکنم هنوز صبحها با خنده هات از خواب خوش پا شم

یه خودی نشون بده بذار حس کنم نمیخوای تنها شم

مگه عاشق میتونه یه شبه با عشقش بد بشه

مگه عاشق میتونه انقد سریع واسه عشقش درد بشه

بی معرفت من هنوز قولم سر جاشه بی معرفت نشد که صدات کنم عاشق

بی معرفت قول من هنوز سر جاشه بی معرفت بینمون تو خواستی دعوا شه

این منه بی تو خب خنده داره تو که نفسی برام

میشه بگردم توو شهر قلبت نمخوام از فکرت درام

حقمه بدون تو یک شبه دیوونه شم حقمه بهم بخندن بذار من بده شم

بی معرفت من هنوز قولم سر جاشه بی معرفت نشد که صدات کنم عاشق

بی معرفت قول من هنوز سر جاشه بی معرفت بینمون تو خواستی دعوا شه