متن آهنگ رهام آژیده نیستی پیشم

 

میدونستم دوسم نداری که میذاری برم

مگه میشه از این همه عشق ساده بگذری

وقتی میرفتم دلت برام تنگ نشد

واسه نرفتنم توو دل تو جنگ نشد

میدونستم دوسم نداری که میذاری برم

مگه میشه از این همه عشق ساده بگذری

بیا و برگدون اون همه عشقو رفتو چشامو تر کرد اون

منو ندید و سرد شد حسمو بد کرد اون

خودش میخواست بره ساده منو دور کرد اون

بیا و برگدون اون همه عشقو رفتو چشامو تر کرد اون

منو ندید و سرد شد حسمو بد کرد اون

خودش میخواست بره ساده منو دور کرد اون

از وقتی نیستی توو گذشته تکرار میشم

خاطراتو مرور میکنم میگم چرا نیستی پیشم

بعد رفتنت روزام هی دارن سردتر میشن

گلای توی باغچمون هی دارن زردتر میشن

بیا و برگدون اون همه عشقو رفتو چشامو تر کرد اون

منو ندید و سرد شد حسمو بد کرد اون

خودش میخواست بره ساده منو دور کرد اون

بیا و برگدون اون همه عشقو رفتو چشامو تر کرد اون

منو ندید و سرد شد حسمو بد کرد اون

خودش میخواست بره ساده منو دور کرد اون