متن آهنگ علی تیرمایه آره این عشقه

 

چه خوبه دارمت توی دلم واسه من جون و دلی

تو نگات خاصه که دلم خواسته عاشقت باشه نذاره جایی تنهایی بری

دوست دارم و دلدارتم آره گرفتارتم نگی اینو یه وقت یه جایی

با تو جون میده بریم دریا دوتایی آخ بمیرم واسه خنده های نابیت

آره این عشقه که دردسر داره با تو این روزا برام خیلی شیرینه

حال خوب دل من واسه همینه عشق من زیباترین عشق رو زمینه

آره این عشقه که دردسر داره ولی با تو بی خیال دنیا میشه آدم

که دو دستی همه ی قلبمو دادم به تو که تا آخرش باشی کنارم

اگه دنیا باهات بد بشه نمیذارم یه تار مو ازت کم بشه

نمیذارم حال قلبت یه لحظه غم بشه

دیوونه ی همدیگه بودن دل من حرفشه

دوست دارم و دلدارتم آره گرفتارتم نگی اینو یه وقت یه جایی

با تو جون میده بریم دریا دوتایی آخ بمیرم واسه خنده های نابیت

آره این عشقه که دردسر داره با تو این روزا برام خیلی شیرینه

حال خوب دل من واسه همینه عشق من زیباترین عشق رو زمینه

آره این عشقه که دردسر داره ولی با تو بی خیال دنیا میشه آدم

که دو دستی همه ی قلبمو دادم به تو که تا آخرش باشی کنارم