متن آهنگ مصطفی فتاحی پرنیا پرنیا

 

پرنیا پرنیا از پیش من نریا

یکی یک دونه ای طرز نگات قشنگه

پیرهن روی تنت چه خوش آب و رنگه

پرنیا پرنیا از پیش من نریا

پرنیا پرنیا از پیش من نریا

کسی عشقی رنگین تر از تو ندیده

عشق تو مثل اناره نرسیده

تو بگو چیکار کنم تا تو دلت جا کنم

با یه لبخند تو دنیا رو رسوا کنم

یکی یک دونه ای طرز نگات قشنگه

پیرهن روی تنت چه خوش آب و رنگه

پرنیا پرنیا از پیش من نریا پرنیا پرنیا از پیش من نریا

♫♫♫♫

یکی یک دونه ای طرز نگات قشنگه

پیرهن روی تنت چه خوش آب و رنگه

پرنیا پرنیا از پیش من نریا

پرنیا پرنیا از پیش من نریا