متن آهنگ Rauf & Faik Aetctbo

 

Теперь прошу – ты, пожалуйста молчи

حالا ازت میخوام که ساکت باشی و چیزی نگی

Смотри в глаза и ничего не говори

توی چشام نگاه کن و هیچی نگو

Я всё решил. Наша речь не о любви

تصمیم خودم رو گرفتم راجب عشق حرف نمی زنیم

И отпустил; Ты, пожалуйста, живи

بهت اجازه میدم که بری لطفا برو

Просто убегай и не вспоминай

فقط برو و به گذشته و خاطرات مون فکر نکن