متن آهنگ محسن چاوشی باب دلمی

 

باب دلمی بس که تو رو خوب کشیدن چشمای تو تهرون و به آشوب کشیدن

باب دلمی بس که دل انگیزه نگاهت خطاطی ابروتو چه مطلوب کشیدن

دورم منو موهای تو نیزار کشیدن نای منو موهای تو بر دار کشیدن

هم موی منو هم قد و بالای تو رعنا هم سایه و همزاد سپیدار کشیدن

♫♫♫

از دست تو تو سینه ی من هلهله بر پاست انگار درختی رو پر از سار کشیدن

دست منو به  موی تو محتاج کشیدن چشماتو شبیه شب معراج کشیدن

شیرینی آشور لبت قند فریمان خلخال و خط و خال لبت خطه ی گیلان

انگار که بابلسر و تا نور کشیدن شیرازه ی چشماتو سیاه نور کشیدن

از دست تو تو سینه ی من هلهله بر پاست انگار درختی رو پر از سار کشیدن

دست منو به  موی تو محتاج کشیدن چشماتو شبیه شب معراج کشیدن