دانلود آهنگ شایان اشراقی بلدم نیستی

 

میبینی نمیبینی زخم میزنی میبینی عاشقم از من میکنی

نمیدونی منو چند چند میبری نمیدونی منو

بلدم نیستی نمیفهمی منو اصلا همش میری آره گریم گرفت از قصد

فقط خندیدی آره بد جنسی و اصلا بلدم نیستی

بلدم نیستی نمیفهمی منو اصلا همشم میری آره گریم گرفت از قصد

فقط خندیدی آره بد جنسی و اصلا بلدم نیستی

میدونی میزنم یه روز قیدتو هر کاری میکنم باز مغروری

بیا حداقل بدون عیبتو آخه هر جا میرم از من دوری

بیا سمت من حداقل یکم آروم خسته نشم

از این زندگی بسه منم یکم به خودم بیام

بلدم نیستی نمیفهمی منو اصلا همش میری آره گریم گرفت از قصد

فقط خندیدی آره بد جنسی و اصلا بلدم نیستی

بلدم نیستی نمیفهمی منو اصلا همشم میری آره گریم گرفت از قصد

فقط خندیدی آره بد جنسی و اصلا بلدم نیستی