متن آهنگ محمدرضا عشریه و فرهام سیاه

 

این همه رنگ قشنگ تو سیاه و انتخاب کردی

کی با عشقش میره جنگ هر چی که ساختیمو خراب کردی

فکر فردامون باش یه روزی  دلت برام تنگ میشه

کاش بهم میگفتی یه روز این علاقه کمرنگ میشه

رو به روی من نباش د مگه دشمنتم دیوونه

همه ی وجودمی بری دیگه چی برام میمونه

به خودت دروغ نگو به من عیبی نداره راحت باش

فکر من که نیستی یکمی فکر خودت باشی کاش

♫♫♫

من برات میمیرم کاش اینو به اون دلت حالی کنی

وسط شلوغیات مطمئنم جامو خالی میکنی

سر من تو قلبت مطمئنم که یه روز جنگ میشه

من که رفتم اما مطمئنم تو دلت تنگ میشه

رو به روی من نباش د مگه دشمنتم دیوونه

همه ی وجودمی بری دیگه چی برام میمونه

به خودت دروغ نگو به من عیبی نداره راحت باش

فکر من که نیستی یکمی فکر خودت باشی کاش