تاریخ تولد : تولد خوانندگان سال 66 و 62
محل تولد : رفسنجان و تهران
سبک : پاپ
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

ایوان بند - دل

ایوان بند - شاه نشین قلبم

ایوان بند - مهرو

ایوان بند - برف

ایوان بند - بری که برنگردی