تاریخ تولد : تولد خوانندگان سال 70 و 74
محل تولد : اراک و تهران
سبک : پاپ
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

ماکان بند - گره کور

ماکان بند - دلمو دزدید

ماکان بند - با تو

ماکان بند - معرفت

امیر مقاره - خدانگهدار