تاریخ تولد : 15 بهمن 1369
محل تولد : تهران
سبک : پاپ
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

امیرعلی بهادری - مسکن موقتی

امیرعلی بهادری - اولین قطار

امیرعلی بهادری - ماه عسل

امیرعلی بهادری - فکرای منطقی

امیرعلی بهادری - فیلم کوتاه