تاریخ تولد : تولد خوانندگان سال 62 و 56 و 57
محل تولد : کرج ، بندر عباس ، تهران
سبک : پاپ
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

سون باند - وقت و بی وقت

سون باند - بوی عید

سون باند - دلباخته

سون باند - ای داد

سون باند - حالم خرابه