تاریخ تولد : 12 مرداد 1362
محل تولد : اصفهان
سبک : رپ
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

عرفان و رضا پیشرو - روشن

عرفان و دارا و جیدال - یه چی بینشه

عرفان و حامد نیک پی - مر جنگه

عرفان - پوکر زندگی

عرفان - الفبا