تاریخ تولد : 15 بهمن 1350
محل تولد : تهران
سبک : سنتی
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

علیرضا قربانی و قیصر نیظامی - نازنی نی

علیرضا قربانی - خیال خوش

علیرضا قربانی - شروع ناگهان

علیرضا قربانی - هم گناه

علیرضا قربانی - عاشقانه نیست