تاریخ تولد : 1344
محل تولد : تهران
سبک : پاپ
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

قاسم افشار - آرامش

قاسم افشار - پرستار

قاسم افشار - عزیزم

قاسم افشار - آبادی ویرون

قاسم افشار - ماه پیشونی