تاریخ تولد : 17 مهر 1368
محل تولد : یزد
سبک : پاپ
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

مجتبی دربیدی - بابایی

مجتبی دربیدی - دیوونس موهات

مجتبی دربیدی - خنده ی من

مجتبی دربیدی - نگارینا

مجتبی دربیدی - چال گونه