تاریخ تولد : 8 فروردین 1359
محل تولد : تهران
سبک : پاپ
خواننده

پخش آثار اخیر خواننده

ناصر صدر - فرصت بده

ناصر صدر - لاابالی

ناصر صدر - فوق العاده

ناصر صدر - آخرین دیدار

ناصر صدر - چشمای نازت