متن آهنگ شایان اشراقی فریاد

 

دیوونه بین ما چیزی نی برو تو هیچ جوره منو نمیبینی برو

مسیرامون با هم یکی نی برو هیچ احساسی نبود هیچ عیبی نی برو

روزی که فریاد بزنی این درو از جا بکنی درگیر این حال منی

اون روز و میبینم

روزی که فریاد بزنی این درو از جا بکنی درگیر این حال منی

اون روز و میبینم

♫♫♫

این دل دیوونه بی حسه میشه واسش آخه کی مثلت

من ازت عشق میخوام و احساس و کلی قول از فردا بی قصه

رفتی و حالم بود این حالم قلب من مرده تو دیوارم

ولی زندم چه جونی دارم

روزی که فریاد بزنی این درو از جا بکنی درگیر این حال منی

اون روز و میبینم

روزی که فریاد بزنی این درو از جا بکنی درگیر این حال منی

اون روز و میبینم

ف