متن آهنگ احمد سلو قهرمان

 

♪♫ معشوق من باش محبوب من باش

♫♪ قشنگترین دغدغه ی هر روز من باش

♪♫ تو عین  آدما فقط محدود به من باش معبود من باش

♫♪ تو ماه من باش بیا بیا تو مالکم باش

♪♫ دلو سپردم به خودت مراقبم باش

♫♪ زیبا ترین ترانه با صدای من باش خدای من باش

♪♫ تو قهرمان زندگیم شدی ببین شدی تاج سرم

♫♪ دلیل دلخوشیم شدی عزیز شدی واسه دلم

♪♫ تو قهرمان زندگیم شدی ببین شدی تاج سرم

♫♪ دلیل دلخوشیم شدی عزیز شدی واسه دلم

♫♫♫

♪♫ بگو برن خبر بدن چشم و چراغم اومده

♫♪ ناجی قلبم با یه دنیا دلای عاشق اومده

♪♫ به شب سپردم ماهمو خورشیدم از راه اومده

♫♪ زیبای عاطفه رفت زیبای دربار اومده

♪♫ این دلم عاشق این دلم عاشق مثل تو ندید

♫♪ به کسی نمیدم تو عشق خودمی

♪♫ تو اوج بی کسیام اومدی مثل یه ناجی عاشق

♫♪ این دلم عاشق مثل تو ندید

♪♫ به کسی نمیدم تو عشق خودمی

♫♪ تو اوج بی کسیام اومدی مثل یه ناجی عاشق

♪♫ برای قهرمان شدن لازم نیست حتما دنیا رو فتح کنی

♫♪ همین که دل کسیو به دست بیاری تو یه قهرمانی

♪♫ راستی فقط یه قهرمان میتونه دل یه قهرمان و ببره

♫♪ تو قهرمان زندگیم شدی ببین شدی تاج سرم

♪♫ دلیل دلخوشیم شدی عزیز شدی واسه دلم

♫♪ تو قهرمان زندگیم شدی ببین شدی تاج سرم

♪♫ دلیل دلخوشیم شدی عزیز شدی واسه دلم

♫♫♫

♫♪ دل و به دریا زدم نمیترسم خدا حواسش به عاشقش هست

♪♫ دلم به عشق تو گرمه میخندم میدونی من دلی عاشقتم

♫♪ اگه تو خورشیدی من یه زمینم که تا نتابی تو منجمدم

♪♫ اومدی از ته دل واسه قلبم عشق تو میتچه کنج دلم

♫♪ خدا خودش بخیر کنه این همه تو زیبایی

♪♫ خدا خودش بخیر کنه این همه تو زیبایی

♫♪ خدا خودش بخیر کنه این همه تو زیبایی

♪♫ خدا خودش بخیر کنه این همه تو زیبایی

♫♪ تو قهرمان زندگیم شدی ببین شدی تاج سرم

♪♫ دلیل دلخوشیم شدی عزیز شدی واسه دلم

♫♪ تو قهرمان زندگیم شدی ببین شدی تاج سرم

♪♫ دلیل دلخوشیم شدی عزیز شدی واسه دلم