متن آهنگ محمد نجم هی بگو نه

 

هی بگو نه من که میدونم تو چته بچه نیستم یکی دیگه توو دلته

هی بگو نه من که خودم خوب میدونم از توو چشمات حرفاتو دارم میخونم

ورق تو رو شد آخرش واسه من یکی منه دیوونه رو باش این روزا

دل خوشم به کی یکی یکی ضربه خوردمو هی تورو بخشیدم تو مال این حرفا نبودی تازه فهمیدم

کی مثه من آخه قدر تو میدونه چشماشو میبنده با تو میمونه

کی توی این روزا با تو راه میاد مثل منه عاشق دستاتو میخواد

حیف  منی که رو همه چشمامو میبستمو دستامو ول کردی حالا از خودمم خستمو

بازی نکن میدونم حرفای تورو خط به خط من انتظار این دروغا رو نداشتم ازت

کی مثه من آخه قدر تو میدونه چشماشو میبنده با تو میمونه

کی توی این روزا با تو راه میاد مثل منه عاشق دستاتو میخواد