متن آهنگ میثم ابراهیمی Hit Songs 

 

دلم میخواست یکی باشه از اون عشقا که لجبازه 

تر و تازه از اون اول واسه خودم باشه

دلم میخواست از اونا که دلش صافه چشماش پاکه همونی تو آخر شدم عاشق

صورت مهربونت اون خنده های خوشگل و دلبرونه

آخ که چقده خوبه حرف میزنی باهام با لحن بچگونه

لجبازی یه کمی یه دنده داره لبات میخنده آره اینجاش قشنگه

هر کی تورو دیدتت از دور میگه چشمای بد دور تویی خوشگل خودم که

لجبازی یه کمی یه دنده داره لبات میخنده آره اینجاش قشنگه

هر کی تورو دیدتت از دور میگه چشمای بد دور تویی خوشگل خودم که

عشقم شدی مثل تو نی ول نکنی دستمو جدی بگیر حرفمو

من دلم میخواد تورو این بار جلو همه میگم مثل تو جایی نیست

تو یه مرواریدی 

صورت مهربونت اون خنده های خوشگل و دلبرونه

آخ که چقده خوبه حرف میزنی باهام با لحن بچگونه

لجبازی یه کمی یه دنده داره لبات میخنده آره اینجاش قشنگه

هر کی تورو دیدتت از دور میگه چشمای بد دور تویی خوشگل خودم که

لجبازی یه کمی یه دنده داره لبات میخنده آره اینجاش قشنگه

هر کی تورو دیدتت از دور میگه چشمای بد دور تویی خوشگل خودم که