متن آهنگ جواد سنگونی حسینه دلخوشیم

 

حسینه دلخوشیم دلخوشیمو خدا ازم نگیره

یه روز نگم حسین آب خوش از گلوم پایین نمیره

حسرت نوکرت میون بین الحرمین بمیره

دار و ندارمو وقف یه گوشه ی نگاهت میکنم حسین

بس که تو فکرتم حتی تو خوابمم صدات میکنم حسین

هر چی که دارمو نذر مسیر کربلات میکنم

از بچگی تو گوشمه حسین حسین مادرم

غمت یه عمره با منه نفس نفس قدم قدم

خودت میدونی غیر تو رو به کسی نمیزنم

بمیرمم سنگ تو رو فقط به سینه میزنم

بمیرمم سنگ تو رو فقط به سینه میزنم

برای دیدنت ثانیه ها رو یک به یک شمردم حسین

خودت یه کاری کن یه وقت دیدی حرم نرفته مردم حسین

آقا منم بخز با اینکه خیلی آبروتو بردم حسین

فکر زیارتت خواب و خوراکمو ازم گرفته دست رو سرم بکش

بدجوری این روزا دلم گرفته

بس که صدات زدم اتاق من بوی حرم گرفته

از بچگی تو گوشمه حسین حسین مادرم

غمت یه عمره با منه نفس نفس قدم قدم

خودت میدونی غیر تو رو به کسی نمیزنم

بمیرمم سنگ تو رو فقط به سینه میزنم

بمیرمم سنگ تو رو فقط به سینه میزنم