متن آهنگ کامی یوسفی این مرد 

 

این دل که میگیره هیچی نمیفهمم هر شب تا صبح گریه به چیزی نمیخندم

این دل که میگیره هر شیب تا صبح بیدار چشمامو نمیبندم  

چشمامو نمیبندم 

این دل که میگیره این خونه مثه ی زندون واسه چیزی نمیجنگم

واسه چیزی نمیجنگم

این دل که میگیره از وقتیکه تو رفتی از چیزی نمیترسم 

از چیزی نمیترسم 

این مرد تو نباشی روزی صد بار میمره هی زنده میشه 

هی زنده میشه 

این مرد تو نباشی طاقت نمیاره نباشه عشقش پیشش 

نباشه عشقش پیشش 

این دل که میگیره همه میپرسن چیه دلیلش میگم هر کاری کردم 

نشد بگذرم من از این عشق

میگن بی خیالش عشقو عاشقی کشکه منم فکر نمیکردم

یکی بیاد و عشقم شه

این عشق دیگه هرگز واسم نمیشه تکرار تو هم که داری میری 

اصا انگار نه انگار

این عشق سرانجامش ی قلب ترک خوردس گفتی تا تهش باهام

رفتی و رکب خوردم

این مرد تو نباشی روزی صد بار میمره هی زنده میشه 

هی زنده میشه 

این مرد تو نباشی طاقت نمیاره نباشه عشقش پیشش 

نباشه عشقش پیشش