متن آهنگ پرهام سعیدی جادوی عشق

 

کاش بدونی بدون تو غمگین و دلسردم

برای دیدن چشمات آسمونا رو خبر کردم

کاش بدونی بدون تو غمگین و دلسردم

برای دیدن چشمات آسمونا رو خبر کردم

احساس من بازی با غرورم رو شروع کرد

ولی از تو نمیشه دل کند هر کاری تونست  کرد

احساس من بازی با غرورم رو شروع کرد

ولی از تو نمیشه دل کند هر کاری تونست  کرد

عشق و رها میکنی قلبمو با خودت میبری

کاری با دلم میکنی حس کنم افسونگری

عشق و رها میکنی قلبمو با خودت میبری

کاری با دلم میکنی حس کنم افسونگری

♫♫♫

کاش بدونی بدون تو غمگین و دلسردم

برای دیدن چشمات آسمونا رو خبر کردم

کاش بدونی بدون تو غمگین و دلسردم

برای دیدن چشمات آسمونا رو خبر کردم

احساس من بازی با غرورم رو شروع کرد

ولی از تو نمیشه دل کند هر کاری تونست  کرد

احساس من بازی با غرورم رو شروع کرد

ولی از تو نمیشه دل کند هر کاری تونست  کرد

عشق و رها میکنی قلبمو با خودت میبری

کاری با دلم میکنی حس کنم افسونگری

عشق و رها میکنی قلبمو با خودت میبری

کاری با دلم میکنی حس کنم افسونگری