متن آهنگ سعید شریعت جنون

 

شب نبودنت مرا چرا رها نمیکند چرا  چرا

غمت رها نمیکند مرا دلم گرفته بی هوا چرا

در این سکوت پر صدا چرا غمت رها نمیکند مرا چرا

من بغض بارانم آغاز پایانم رفتی اما هر دم

من با تو میمانم

با چشم گریانم باز از تو میخوانم رفتی اما هر دم

من با تو میمانم

♫♫♫

رسیده ام به آخرم نه مانده ام نه میروم جنون کشانده ام به نا کجا

غمت رها نمیکند مرا

در آینه شکسته ام چه خسته ام چه خسته ام شدم به دوری از تو مبتلا

غمت رها نمیکند مرا

من بغض بارانم آغاز پایانم رفتی اما هر دم

من با تو میمانم

با چشم گریانم باز از تو میخوانم رفتی اما هر دم

من با تو میمانم