متن آهنگ اپیکور خالتور

 

خالتور بچه همه جوره

میخواد بگه حاجی من خوبم مگه زوره

لایکش زده بالا سایزش انقد گنده شده

همه از دور میگن عمویی نچایی

بمون حالا هست چایی

 به تو میگن هر جایی

خودتم بکشی کسی که برا تو

نمیده ده شاهی