متن آهنگ امیر قمی مال خود من باش 2

 

مال خود من باش

دلمو دادم بهت مراقبش باش

غیر من هر کی که گفت دوست دارم گوش ندی به حرفاش

با تو دنیا رو میخوام عشق عزیزم خودتم که میدونم بهت مریضم

دلبر ناز دلم محرم راز دلم وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

دلبر ناز دلم محرم راز دلم وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

♫♫♫

بعد تو دیگه زندگی رو نمیخوام توی دنیا همه چی رو با تو میخوام

هر کی گفت دوست دارم گوش ندی به حرفاش بیا عشقم تو فقط مال خود من باش

مال خود من باش

دلبر ناز دلم محرم راز دلم وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

دلبر ناز دلم محرم راز دلم وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

♫♫♫

دلبر ناز دلم محرم راز دلم وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

دلبر ناز دلم محرم راز دلم وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

دلبر ناز دلم محرم راز دلم وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم

دلبر ناز دلم محرم راز دلم وقتی که میخندی کوک میشه ساز دلم