متن آهنگ سعید شهروز من دیدمت

همین که چشم من به چشم تو افتاد دلم ویرونه شد رازشو لو داد

تموم درد دنیا بی اثر شد

چشاتو دیدمو چشمام تر شد

من دیدمت و پسندیدمت و این عشق شروع شد

تو دیدی منو پسندیدی منو

این عشق شروع شد

من گیره دلم درگیره دلم ای وای چه حالی

تو گیره دلت درگیره دلت ای وای

چه حالی ای وای چه حالی

به چشمات خیره موندم برف اومد دلم با تو دوباره حرف اومد

چقد عاشق شدم پیش تو ای وای

چی از جون منه بیچاره میخوای

من دیدمت و پسندیدمت و این عشق شروع شد

تو دیدی منو پسندیدی منو

این عشق شروع شد

من گیره دلم درگیره دلم ای وای چه حالی

تو گیره دلت درگیره دلت ای وای چه حالی ای وای چه حالی