متن آهنگ ایمان محسنی فر من و دل

 

گله دارم از دل که چرا برده مرا از یادش

که چرا گریانم

شب و روزم شده غم لحظه ای شاد و دگر لحظه فقط خندانم

گله دارم از دل گله دارم

در عجب مانده ام از دست تو دل تو مرا سخت گرفتار کسی کردی که

همه ی عمر خودش عاشق و شیدا بوده گله دارم از تو

تو خودت سخت شکستی و صدایی نشنیدم از تو

گله دارم از تو گله دارم از تو

♫♫♫

من ندارم دیگر طاقت این همه غم

تو به چشمان گرفتار و سیاهم بنگر

تو دگر بار مرا غرق تمنا کردی تو مرا پیش همه خار و رسوا کردی

تو مرا خنداندی تو مرا گریاندی تو خودت دیدی و کتمان کردی

تو مرا خنداندی تو مرا گریاندی تو خودت دیدی و کتمان کردی

گله دارم از دل گله دارم از دل

گله دارم از دل گله دارم از دل