ای در این حادثه ها نام تو آرامش من

ای حواست به منو حال دل سرکش من

ای خیال خوش لبخند تو امنیت من

 ای تو همسایه و هم گریه و هم صحبت من 

 دلتنگ توام که به داد دلم برسی

تا عشق تورا نفسی ندهم به کسی

دلتنگ توام دلتنگ توام

 من گم شدم تو مرا به خودم برسان

تا با نفست بتپد دل تنگ جهان

 ای نبض زمان ای قلب جهان

قامت عشق در آیینه ی ماه افتاده در دلم

شوری از این عشق به راه افتاده

میشود دورتر از چشم جهان دور تو گشت

ای که تنهایی و تنها به تو باید برگشت

 دلتنگ توام که به داد دلم برسی

تا عشق تورا نفسی ندهم به کسی

دلتنگ توام دلتنگ توام

 من گم شدم تو مرا به خودم برسان

تا با نفست بتپد دل تنگ جهان

 ای نبض زمان ای قلب جهان