متن آهنگ محمد لطفی رگ

 

اگه دوسم نداری چرا پس اول اسمم دور گردن توئه

کی بهت این همه عشق میده و بی توقعه

اگه دوست ندارم چرا پس نمیدم هدیه هاتو پس

منی که  هزار دفعه دلم شکست ولی باز دارم بهت میگم نفس

نزدیکتر از رگم چجوری بهت بگم نمیدونی مگه دق میکنم اگه دورت کنن ازم

تحملم کمه غصم یه عالمه همه اگه بدن دق بدی میشکنن تو فرق کن با همه

♫♫♫

خودمو کشتم ازت دور بشم یه الف بچه ی مغرور بشم

به چشم نیایی اصلا کور بشم ولی مردمو نشد ببینمت

توی قلب عاشقم محکمه جات من نمیذارم کسی بیاد به جات

یجوری الان  دلم تنگه برات انگاری یه قرنه که ندیدمت

نزدیکتر از رگم چجوری بهت بگم نمیدونی مگه دق میکنم اگه دورت کنن ازم

تحملم کمه غصم یه عالمه همه اگه بدن دق بدی میشکنن تو فرق کن با همه

نزدیکتر از رگم چجوری بهت بگم نمیدونی مگه دق میکنم اگه دورت کنن ازم

تحملم کمه غصم یه عالمه همه اگه بدن دق بدی میشکنن تو فرق کن با همه