دانلود آهنگ کسری زاهدی رنگین کمون

 

بارون بارون بارونه دل عاشقا خونه تو نیایی کارم تمومه کارم تمومه

بارون بارون بارونه تو چشات رنگین کمونه تو نیایی کارم تمومه کارم تمومه

آی نگار زیبا آی تو که دوری از ما قرار ما تو ساحل تنگه غروب دریا

وای خبر خبر بیارید که آرزو تو راهه تو این همه ستاره یکی یدونه ماهه

وای خبر خبر بیارید که آرزو تو راهه تو این همه ستاره یکی یدونه ماهه

♫♫♫

دلمو قدم قدم زدم به نامت قدم زدم به یادت که بشم صاحب قلبت

که تو ساحل قلبت بزنه بارون کاش بزنه بارون تازه شه دنیامون

خودمو به آب و آتیش زدم هر بار ولی انگار که نه انگار

نشستم تو این بار برسی از راه وای برسی از راه عمر غمت کوتاه

آی نگار زیبا آی تو که دوری از ما قرار ما تو ساحل تنگه غروب دریا

وای خبر خبر بیارید که آرزو تو راهه تو این همه ستاره یکی یدونه ماهه

وای خبر خبر بیارید که آرزو تو راهه تو این همه ستاره یکی یدونه ماهه