متن آهنگ عماد ریشه

 

پسر و دختر افغان دردتون درد منم هست

هم زبون و هم نژادیم توی تاریخ همه چی هست

یکی بودیم از یه ریشه کی ما رو از هم جدا کرد

این ساست کثیف و باید این دفعه رها کرد

تا کجا دشمنی تا کجا فاصله این برابرای نا برابر شده

تا کجا ظلم و زور تا کجا دلخوری

دشمن خونیه با برادری شده

♫♫♫

هم نزاد و هم قبیله از یه خون و یه ریشه هستیم

کی رسوند ما رو به این روز عهدمونو زود شکستیم

تشنه ی خون همیم چون بینمون یه دره ساختن

معترضامونو کشتن به ته دره انداختن

تا کجا دشمنی تا کجا فاصله این برابرای نا برابر شده

تا کجا ظلم و زور تا کجا دلخوری

دشمن خونیه با برادری شده