دانلود آهنگ حسین ضروری روز بی غروب

 

تو فقط تو دنیا خوبی میدونی میدونی تو یه روز بی غروبی میدونی میدونی

تو شکستی پشت سرما رو برام تو که خورشید جنوبی میدونی

نام روی لبام گل میکاره مهربونی از نگاهت میباره

نام روی لبام گل میکاره مهربونی از نگاهت میباره

♫♫♫

تو به ابر ها میگی بارون ببارن رو زمین باغ ستاره بکارن

تو به رود میگی به دریا برسه به جنون میگی به صحرا برسه

همه ی پرستو ها وقت سفر از تو میگیرن نشونی سحر

نام روی لبام گل میکاره مهربونی از نگاهت میباره

نام روی لبام گل میکاره مهربونی از نگاهت میباره