متن آهنگ مسیح صد

 

از سرم دست بردار خستم من از حرفات

نبودی چرا تو این مدت خب ببین من دیوونه شدم

دادی منو به بازی از صفر

نگفتی دیوونست نداره منطق

آتیش رو ابم منو نمیشه خاموش کرد

کاش یکم بودی فکرم نمیشدم داغون تر

ببین چی سرم آوردی

چی سرم آوردی

♫♫♫

میدونستی تنهام میدونستی صد بار

عوض شد قرصای این شبامو نذاشتی برام اینقدر …

تو دادی یاد پروازو یه وجب تا پرتگاهم

منتظر اون دستت رو پشتمم خودمو با .. کشتم نه

ببین چی سرم آوردی

چی سرم آوردی