متن آهنگ واسه تیپ امشبت چند میلیون خرج کردی

 

شاباش شاباش بذار رو لباش

شادوماد با وفا لیلیتو عاشق کردی

شادوماد حرف نداری حرفاتو ثابت کردی

تو برقص و هی نگو نمیتونم دست بردار

ندیدیم مثل تو عاشق من و این فیلمبردار

واسه رقص امشبت شیش ماهه تمرین کردی

تو مرام و معرفت یه نیگاه به فردین کردی

عروست حظ میکنه به خاطر تیپ تکت

واسه تیپ امشبت چند میلیون خرج کردی

واسه تیپ امشبت چند کیلو وزن کم کردی

شاباش شاباش بذار رو لباش

شاباش شاباش بذار رو لباش

این امشب و بزن و برقص پاشو تماشا چی نباش

حالا همه مستا یهویی بره بالا دستا

بزن و برقص بزن و بکوب تا خوب صبح موزیک هستا

عروس و ببین دومادو نگاه که شده گل پسری

شادوماد امشب داری دل میبری

واسه تو خوشحالیم نمیتونیم از تو چشم برداریم

حالا شاباش شاباش بذار رو لباس

تراول بره تو جیباش بریز و بپاش

همگی بگین آقای دوماد یه فرشته با لباس عروس میاد

واسه کی میاد واسه پسری تو مرام و معرفت از فردینم که سری

فازمون هستش برو … موزیکم کیه سه برادر

عروس مینازه به این انتخابش بهتر از این نمیشه باشه حالش

از تو چشای عاشقش میخونه که شادوماد با دل و جون میخوادش

امشب دوماد چه حال خوبی داره با مهموناش بزن و بکوبی داره

همش میرقصه نمیخواد بشینه مجنون عاشق که میگن همینه

مجنون عاشق که میگن همینه

شاباش شاباش بذار رو لباش

شاباش شاباش بذار رو لباش

این امشب و بزن و برقص پاشو تماشا چی نباش

شاباش شاباش بذار رو لباش

شاباش شاباش بذار رو لباش

این امشب و بزن و برقص پاشو تماشا چی نباش