متن آهنگ برادران خداوردی سینگل

 

خانمی شما سینگلی بله بله

آقا شما سینگلی بله بله

یعنی همگی سینگلین بله بله

بابا خیلی پرویی والا دل ما رو دزدیدی والا

اینور اونور میشینی همش میگی سینگلی والا

آخه چرا هی حرصمو در میاری

بگو بگو ببینم سینگلی یا اداشو در میاری

دل میبری ازم با صد تا ترفند ای وای

ای وای چه پشت کاری

سینگل نبودوم سینگلوم کردی از شهر خودوم بیرونوم کردی

سینگل نبودوم سینگلوم کردی از شهر خودوم بیرونوم کردی

♫♫♫

حاشیه هات زیاده طبق طبق افاده

منم که خام و ساده تو دام چشمات افتادم دیدی  چه بی اراده

دید چه بی اراده

سینگل نبودوم سینگلوم کردی از شهر خودوم بیرونوم کردی

سینگل نبودوم سینگلوم کردی از شهر خودوم بیرونوم کردی

♫♫♫

سینگل نبودوم سینگلوم کردی از شهر خودوم بیرونوم کردی

سینگل نبودوم سینگلوم کردی از شهر خودوم بیرونوم کردی