متن آهنگ جواد سنگونی صبح نیشابور

 

نگاهت مستی انگور صدات لالایی سنتور

میرقصه بین گیسو ها نسیم صبج نیشابور

نگاهت مستی انگور صدات لالایی سنتور

میرقصه بین گیسو ها نسیم صبج نیشابور

چشات روشن تر از آبه جهان شیرین تر از خوابه

کنارت لحظه های من پر از فیروزه ی نابه

پر از فیروزه ی نابه

چشات روشن تر از آبه جهان شیرین تر از خوابه

کنارت لحظه های من پر از فیروزه ی نابه

پر از فیروزه ی نابه

♫♫♫

تا که دستات تو دستامه تو عرض آسمون جامه

دلت می خونه ی عشقه شبیه باغ خیامه

شبیه باغ خیامه

تو یار مهربونم باش بخند و هم زبونم باش

دلم دلتنگ پروازه بیا و آسمونم باش

بیا و آسمونم باش

تو یار مهربونم باش بخند و هم زبونم باش

دلم دلتنگ پروازه بیا و آسمونم باش

بیا و آسمونم باش

چشات روشن تر از آبه جهان شیرین تر از خوابه

کنارت لحظه های من پر از فیروزه ی نابه

پر از فیروزه ی نابه

چشات روشن تر از آبه جهان شیرین تر از خوابه

کنارت لحظه های من پر از فیروزه ی نابه

پر از فیروزه ی نابه