دانلود آهنگ عماد تصور

 

تصور اینکه دنیا بدون تو باز روز و شب داره آشفتم میکنه

مثل یه کابوس که خط اولش … داره دیوونم میکنه

عشق خوشکلم بیا توی مشکلم بیا هنوز آرزوهامون توی مشتمه بیا

ماه روشنم بیا پاره ی تنم بیا رگ و ریشه ی منی داشتنت حقمه بیا

♫♫♫

رو جای رد پات هی بوسه میزنم عطرت شده هوام که مونده رو تنم

آتیش میگیرم کنار شومینه عکست داره منو با خنده میبینه

عشق خوشکلم بیا توی مشکلم بیا هنوز آرزوهامون توی مشتمه بیا

ماه روشنم بیا پاره ی تنم بیا رگ و ریشه ی منی داشتنت حقمه بیا