متن آهنگ سپهر خلسه تولد

 

به آسمون شدن خیره جفت چشام ی بار دیگه

میخوام دنیا نباشه اگه تو جام بذاری کسی دیگه نری دیگه 

رد پات رو برفا مونده چشمات رو قاب عکس 

همه خاطرات قدیمی خوب حتی اونا که حادثست

عالی میشد اگه نرفته بودی

همه چی خوب ی ثانیه اش

بود بهتر از این چن سالی که نیستی ولی یادت هست

به آسمون شدن خیره جفت چشام ی بار دیگه

ببیننت تورو ادامه میده دلم به گشتنت

شاید پیدا کنه تورو پیدا کنه تورو

تولدته منم جلوم یک کیک

که شیک میشه میره عین سرنوشت 

چه حیف سلامتی تو که بوده کم برات بهشت

 ی پیک چه زشته عشق

هان ما خوب میموندیم دنیا هر چی بد میداد

بودی ردی مدی عین همه شهریوریا

بهت گفتم چشاتو ببند

باهام به شهر من بیا

اونجا که آدم نداره رنگ طبیعت سیاست

من دیدم تورو توو امتداد ارتباط جوهرم با کاغذ

توو اشتباه آخرم توو گریه های مادر

تو ندیدی منو تو غیب شدی یهو

شدم اون که ترسید حتی فکر کنه به تو

شب تولدته همه شمها آب