دانلود آهنگ اصغر زنجان همدان

 

آخ پیتم پیتم از زنجان تا همدان رو صورتم ماسک زدمو تو دستم چمدان

کردم کباب هوس کباب گوزن باید تو کباب بخوری دامپایی

یه .. بخر بگیر خان دایی

ویشگون نگیر وایی مگه خرچنگ دریایی

زنجان معتاداش منگن ممد یه زید داغون زور آبادی داره

مچ زنا بادمک و پوز و ببین

بابا من لنگ چایم بربری کی کرد تو نایم

بشین جا اینکه  با من بحث کنی برو سور و سات قلیانا بچین

آخ پیتم پیتم از زنجان تا همدان رو صورتم ماسک زدمو تو دستم چمدان

کردم کباب هوس کباب گوزن باید تو کباب بخوری دامپایی

یه .. بخر بگیر خان دایی

♫♫♫

… دور مو مدل مو میزنی جون جون جون

اگه کره شمالی بود اسمت کیم جون اون

کشتی ما رو یجورایی چطوری کربلایی بابا ..

بدنت شپش داره شنیدم دل تو ریش داره

فیلم رقصیدن سرپایی رو هیکلت جیش داره

شوخی نیسانی بستی بستی آبگوشت میذاری …

تو خودت شبیه اوسکولایی تو خودت یه یالغوز هستی

آخ پیتم پیتم از زنجان تا همدان رو صورتم ماسک زدمو تو دستم چمدان

کردم کباب هوس کباب گوزن باید تو کباب بخوری دامپایی

یه .. بخر بگیر خان دایی

اصغر رو حساب کی میخوایی ول کنی بری سمیه ها

روزایی که تو خونه نیستی ما آب دوغ میخوریم سمیه جان

سر کیفی سمیه بر قراری سمیه

جمع کن خودتو سمیه مثل حال بدا نباش سمیه