متن نوحه باشه منو نبر حسین به کربلات

 

دنبالت میگردم خونه به خونه ، از عشق کربلات گشتم دیوونه

همونطوری که تشنه پی آبه ، تمومه حاجت نوکر اربابه

ارباب انتظار سخته ، منم دل دارم ، هرکیو دیدم ، کربلا رفته باشه

باشه منو نبر حسین به کربلات حق داری آقا

باشه میرم دور میشم از جلو چشات حق داری آقا

باشه دیگه لال میشم از این شور و شین حق داری آقا

باشه دیگه نه من نه بین الحرمین حق داری آقا

اللهم ارزقنا قبر شش گوشه اللهم ارزقنا قبر شش گوشه

ای دل ، ای دل ، ای دل ، ای دله غافل ، کارون رفت و ما مانده ایم در گِل

هرکی حسینی بود کربلا رفته ، چی شد ارباب ندونست ما رو قابل

ارباب انتظار سخته منم دل دارم هرکیو دیدم کربلا رفته باشه

بلا ببینی خون بشی حیرون بشی بسوزی ای دل

دلم میخواد برا حسین ، گریون بشی بسوزی ای دل

خدا کنه قسمت بشه ببینی بین الحرمینو

بهشتِ رویایی عباس و حسینو

اللهم ارزقنا قبر شش گوشه اللهم ارزقنا قبر شش گوشه