متن آهنگ محمد نجم دروغ نگو به من

 

چطور فراموشت کنم ؛ وقتی که دنیامی هنوز

خیالشم سخته برام ؛ این که جدا بشی یه روز

چرا بریدی از دلم ؛ بی اون که من چیزی بگم

راحت نبوده موندنت ؛ که راحت از دستت بدم

تو دیگه کاری نکن ؛ دیگه حرفی نزن

بهونه گیر شدی ؛ دروغ نگو به من

تو دیگه کاری نکن ؛ دیگه حرفی نزن

بهونه گیر شدی ؛ دروغ نگو به من

♪♫♪♫♪♫

می ترسم از کارای تو ؛ حرفایی که بی معنیه

گاهی می پرسم از خودم ؛ این آدم دو رو کیه

جدی نمی گیرم هنوز ؛ تموم حرفای تو رو

چطور فراموشت کنم ؛ وقتیکه وابستم به تو

تو دیگه کاری نکن ؛ دیگه حرفی نزن

بهونه گیر شدی ؛ دروغ نگو به من

تو دیگه کاری نکن ؛ دیگه حرفی نزن

بهونه گیر شدی ؛ دروغ نگو به من