متن آهنگ مثلا روم زوم کنی

 

♪♫ خیلی دوست دارم الان باهات باشم یه جا ♪♫

♪♫ بهت بگم دوست دارم بگی چقدر به جا ♪♫

♪♫ دوست دارم یواشکی همش نگام کنی ♪♫

♪♫ وقتی میپوشم لباسمو بگی کجا ♪♫

♪♫ مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم ♪♫

♪♫ مثلا هی لج کنی راه کج کنی از من ♪♫

♪♫ مثلا شمعا رو تو روشن کنی هر شب ♪♫

♪♫ مثلا بارون بشه چتر وا نشه به به ♪♫

♪♫ من تو یعنی کار دنیا صده من تو یعنی دوری با ما بده ♪♫

♪♫ من خب بدون تو حالم بده در کل مگه میشیم از هم زده ♪♫

♪♫ من تو یعنی کار دنیا صده من تو یعنی دوری با ما بده ♪♫

♪♫ من خب بدون تو حالم بده در کل مگه میشیم از هم زده ♪♫