متن آهنگ حجت اشرف زاده زندگی‌ جانم

 

یاد کوچه های بارانی تو را دیدم در اوج بی کسی پریشانی

تو را دیدم تو را دیدم تو که زیباترین دیدنیهایی

خنده ی لب منی زندگی جانم تو ستاره ی شب منی زندگی جانم

شده حال من خریدنی با تو جانانم

خنده ی لب منی زندگی جانم تو ستاره ی شب منی زندگی جانم

شده حال من خریدنی با تو جانانم

پیش از تو در اوج تنهایی سهمم بود یک آه از عشق

آمدی از این دلتنگی ها شدم رها پیش از تو دستم بود کوتاه از عشق

خنده ی لب منی زندگی جانم تو ستاره ی شب منی زندگی جانم

شده حال من خریدنی با تو جانانم

خنده ی لب منی زندگی جانم تو ستاره ی شب منی زندگی جانم

شده حال من خریدنی با تو جانانم