متن آهنگ شلوار پلنگی میلاد قربانی

 

ته مه یاری سردمداری مرد نبردی پهلوون مردی

عشق جنگی ، شلوار پلنگی ، میدون داری ته مه ونگ ونگی

اهل داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوه

محله داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوهی

مردِم داری تو سالاری ، هر کجه که دری یار می هواداری

دادا بُریم کوه فقط مِن و تو ، امشو دادا ر پلک نزن چش نکنیم خو

اهل داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوه

محله داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوهی

عشق منی یار می دلی قرار ، صحرایی بمونه نیسونِ سوار

شاهِ مازرون بومه تی قربون چنه سالاره امه پهلوون

اهل داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوه

محله داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوهی

مازرونیمه من غیرتیمه یک تنه امه یار من تسه میرمه

میدون جنگه بیار تفنگه دشمنی دووا چار پاره تفنگه

اهل داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوه

محله داداشون می هواخواشون همش دست به چو می پش مثل کوهی

برو وسط برو وسط میلاد قربانی سر دنه صدا ره جان برار من ته نفس قربون

هیاهو هاکنین وسط میدون جان برار من ته نفس قربون

امه شاهی دارنه خاه پهلوون جان برار من ته نفس قربون

دست و پا ره تکون هادین عصری بووه مازون جان برار من ته نفس قربون

من میلاد قربانی بروم خومه محلی به عشقش برسه یار هر جوون مازنی

مازرون شونی گذر به گذر خیلی چریک دارنه امه قائم شهر

اگه کسی وشونسه بووه شر با دسته چو اننه ته مله سر

گت و کچیک دارنه خله اتحاد دشمنه نابود کنه مثل بغداد

امه وچون هسنه بی ادعا مازرون پرچم ورنه بالا

من میلاد قربانی بروم خومه محلی به عشقش برسه یار هر جوون مازنی