متن آهنگ شمارمو هنوز عوض نکردم

 

♪♫ شمارم و هنوز عوض نکردم فقط منو بگیر سرم داد بزن ♫♪

♪♫ منو بگیر هزچی دلت خواست بگو بیا دوباره همه چی رو بشکن ♫♪

♪♫ دلم میخواد منو بهم بریزی آرامشو بازم بگیری از من ♫♪

♪♫ تقصیر من نبود ولی ببخشید ببخش منو که حوصله نداری ♫♪

♪♫ من که دیگه چیزی بهت نمیگم هرچی دیگه سر به سرم بذاری ♫♪