متن آهنگ لعنت به اون شب

 

♪♪ گفتی خیال تو راحت هرجا که باشی میام سایه به سایه ات ♪♪

♪♪ منم بهش کردم عادت ♪♪

♪♪ الآن چند وقته که دوری رفتی از پیشم بهم گفتی که مجبوری ♪♪

♪♪ مثل من کی میشه واست ♪♪

♪♪ در و دیوار این خونه میریزه روی سرم بعد تو دیوونه ♪♪

♪♪ اینا رو یادم میمونه ♪♪

♪♪ یکی یکی میچینم آجرای خاطره هامونو میبینم ♪♪

♪♪ فاصلم از تو چه دوره ♪♪

♪♪ از تو چه دوره از تو چه دوره ♪♪

♪♪ بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بن بسته ♪♪

♪♪ گفتم قلب سنگیت از هیچی نمیترسه بی احساس ♪♪

♪♪ لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمی گردم ♪♪

♪♪ لعنت به اون شب که تا صبح گریه میکردم ♪♪

♪♪ گفتی که از پیشت برم فراموشم میکنی حتما ♪♪

♪♪ اگه عاشقت نبودم تا الان صبر نمیکردم صبر نمیکردم ♪♪

♪♪ بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بن بسته ♪♪

♪♪ گفتم قلب سنگیت از هیچی نمیترسه بی احساس ♪♪

♪♪ بی احساس من که گفتم ته این رابطه بن بسته ♪♪

♪♪ گفتم قلب سنگیت از هیچی نمیترسه بی احساس ♪♪