متن آهنگ هرچه دارم تویی جان فدای تو

 

♪‼ تو تمام منی من فدای تو تک تک نفس هام برای تو
♪‼ هر چه دارم تویی جان فدای تو جان فدای تو
♪‼ دیدنت اعتیاد من بی قرار توام ای قرار من
♪‼ تویی تمام وجود من تمام وجود‌ من
♪‼ تو نیاز دل دیوانه ام در حصار تو زندانی ام
♪‼ خوش به حالم عشق می خوانی ام یار جانم
♪‼ هر کجا باشم این دل برای توست
♪‼ عمر و جانم تمامش نگاه توست
♪‼ کل دارایی ام عشق ناب توست یار جانم
♪‼ ای همه کس ناز و بی نقص
♪‼ من فدای تو عشق جان صاحب دلم ماه شب من
♪‼ عمر دل بسته به چشمات با تو آرامش میگیرم
♪‼ دل به تو میدم آروم میگیرم من فدای تو زیبای من
♪‼ زندگیمو به پات میریزم تو نیاز دل دیوانه ام
♪‼ در حصار تو زندانی ام
♪‼ خوش به حالم عشق می خوانی ام یار جانم
♪‼ هر کجا باشم این دل برای توست عمر و جانم تمامش نگاه توست
♪‼ کل دارایی ام عشق ناب توست یار جانم