متن آهنگ چرا هرچی که شیرینه گناهه

 

♪♪♪ چرا هرچی که شیرینه گناهه

به دل هرچی که میشینه گناهه ♪♪♪

♪♪♪ تو که شیرین لبی شیرین نگاهی

پریشون زلفیو چشمون سیاهی ♪♪♪

♪♪♪ تو که زیباتر از خورشید و ماهی

چرا هر کس نمیبینه گنه نیست ♪♪♪

♪♪♪ ولی هر کس که میبینه گناهه